Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Eazy XMLRPC Pingback Disable

Mô tả

The XMLRPC Pingback Ping can potentially be used as part of a DDOS attack.
If you do not need the functionality, this plugin will use core functions to disable it.

Cài đặt

  1. Upload plugin to your WordPress Installation
  2. Activate plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload plugin to your WordPress Installation
  2. Activate plugin
What does this plugin do?

This plugin disables the XMLRPC Pingback Ping that is built into WordPress.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Is this work with the new WP 4.4 REST API header ? cheers
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Eazy XMLRPC Pingback Disable” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Added pingback.extensions.getPingbacks to remove list, updated tags

1.0.0

  • Initial Release.