This plugin has been closed as of 10 Tháng Mười Một, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

easyrotator-for-wordpress

Đánh giá

9 Tháng Mười Hai, 2016 1 reply
It might be a wonderful plugin, but I just couldn't risk all the security hazards of installing a flash based application on my laptop to install an online plugin. This is 2016, people, nearly 2017. Flash is obsolete.
Đọc tất cả 73 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“EasyRotator for WordPress – Slider Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“EasyRotator for WordPress – Slider Plugin” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “EasyRotator for WordPress – Slider Plugin” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.