Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

YouTube Subscribe

Mô tả

The pluging for subscribe youtube channel using channel id.

Chức năng

 • Enable or Disable Full Layout.
 • Show or hide subscriber count.
 • YouTube Subscribe Settings.
 • Shortcode for YouTube Subscribe Button.

Ảnh màn hình

 • YouTube Subscribe widget settings
 • Widget output on page.

Cài đặt

 1. Upload the entire easy-youtube-subscribe folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Now YouTube Subscribe widget abailable in your widget section.
 4. Also you have YouTube Subscribe in settings section for YouTube Subscribe Button.

Usage

 1. Go to Appearance > Widgets.
 2. Enable YouTube Subscribe widget.
 3. Enter widget title
 4. Enter channel id;
 5. Enter check options if you want.
 6. Hit the save button.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
It is a very useful widget plugin and it is very cool. I would like to have shordcode for this plugin, so that i can use it any where on my wordpress site.
3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Worked perfectly, right out the install. Only thing I would like to have is a shortcode, in order to put the same thing in a menu.
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“YouTube Subscribe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0.0

 • Translation Fully Supported

2.0.0

 • Fix dark theme problem

1.1.0

 • Add Settings Page for YouTube Subscription Button
 • Add Short Code for YouTube Subscription Button

1.0.0

 • Create Widget for YouTube Subscription Button named Youtube Subscribe