Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy WordPress Mailchimp Integration

Mô tả

Add Mailchimp signup process to WordPress registration form

Developer WebsitePlugin Page

Ảnh màn hình

  • User choose mailing list during registration process
  • Settings
  • Users list

Cài đặt

  1. Upload the entire ‘easy-wordpress-mailchimp-integration’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy WordPress Mailchimp Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.