Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy User Data

Mô tả

Enables easy retrieval of the following User Attributes ( User must be logged in ):
– ID
– Login Name
– Nice Name
– Email
– Url
– Registration Date
– Display Name
– Role
– IP (Works for Non Registered Users as well)

All available hooks:

[Easy_User_Data|UserId]

[Easy_User_Data|UserLogin]

[Easy_User_Data|UserNicename]

[Easy_User_Data|UserEmail]

[Easy_User_Data|UserUrl]

[Easy_User_Data|UserRegisteredDate]

[Easy_User_Data|UserDisplayName]

[Easy_User_Data|UserRoles]

[Easy_User_Data|UserIp]

Cài đặt

  1. Upload easy_user_data.php to the /wp-content/plugins/easy_user_data directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Place your hooks in your webpage!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy User Data” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp