Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Tube

Mô tả

Easiest way to show your youtube playlist on your website. It’s a free plugin and very easy to use.

SHORTCODE

Shortcode [easyTube] that allows you to show your YouTube Video playlist in any post or page.

KEY FEATURES:

 • Easy to embed channel videos to WordPress post/page
 • Video gallery responsive
 • Player with a popup with thumbnails
 • Player responsive
 • Easy to use

Ảnh màn hình

 • Dashboard Settings Panel View screenshot-1.jpg
 • Dashboard Settings Panel View-2 screenshot-2.jpg
 • Front View screenshot-3.jpg

Cài đặt

This section describes how to install the Easy Tube Plugin for WordPress get it working.

1) Install

 1. Go to the WordPress Dashboard “Add New Plugin” section.
 2. Search For “Easy Tube”.
 3. Install, then Activate it.

OR:

 1. Unzip (if it is zipped) and Upload ‘easyTube’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

2) Configure

 1. Go to the Easy Tube Settings Options.
 2. Enter YouTube Data API V3 Key.
 3. Enter YouTube Playlist ID.
 4. Set Video Limit
 5. You can on/off Show more button

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Tube” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp