Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Timeline

Mô tả

With Easy Timeline you can add a timeline to your website and put anything you want there.

You only need to add a title, a date, a description and save.

Hỏi đáp

How do I create a timeline?

  • You only need to add a title, a date, a description on Timeline page and save.
  • After this use the shortcode “[timeline]” tho show it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Timeline” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • New: Color change option