Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Theme Child

Mô tả

A fast and easy child theme generator to generate child theme in just one click. Save your time by using this plugin to generate your child theme. Just select your theme and click generate, it’s that simple.

Install the plugin, Activate it and then go to Easy Child Theme menu. Select a theme that you want to generate child theme of, theme click on the button Generate Child Theme to generate.

Ảnh màn hình

 • Select the child theme and click on “Generate Child Theme” button.
 • Child theme of the selected theme generated and activated automatically.
 • Displays error message if that child theme folder already exists.

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

 • Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 • Search for “Easy Theme Child”
 • Click Install Now
 • Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 • Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 • Navigate to the ‘Upload’ area
 • Select easy-theme-child.zip from your computer
 • Click ‘Install Now’
 • Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 • Download easy-theme-child.zip
 • Extract the easy-theme-child directory to your computer
 • Upload the easy-theme-child directory to the /wp-content/plugins/ directory
 • Activate the plugin in the Plugin dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Theme Child” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 • 1.0.3
  Compatiblity tested and minor issues fixed.

 • 1.0.2
  Compatiblity tested.

 • 1.0.1
  Minor issue fixed and compatiblity tested.

 • 1.0.0
  Initial Release