Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Social Share

Mô tả

A Simple plugin which adds a widget to your wordpress admin widget area which you can then assign to the side bar etc… features are as follows:

Allows you to set your user / social ID’s
Allows you to switch from icons or text links
Allows you to turn social button / links on or off

Supported Social Sites:

Facebook
Twitter
Linkedin
RSS

Cài đặt

  1. Upload folder social-share to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto widgets and place to your desire and configure

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Social Share” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp