Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Sitemap

Mô tả

Create sitemap page by using shortcodes. Separate shortcodes for posts, pages and Woocommerce products.

 • [SitemapPost] — list all posts
 • [SitemapPage] — list all pages
 • [SitemapProduct] — list all woocommerce products

Quicktags available in WordPress text editor.

For more, refer to Easy Sitemap Document

Ảnh màn hình

 • Quicktags in WordPress text editor
 • display of sitemap

Cài đặt

 1. Navigate to the “Add New” in the plugins dashboard
 2. Search for “Easy Sitemap”
 3. Click “Install Now”
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Navigate to the “Add New” in the plugins dashboard
 2. Search for “Easy Sitemap”
 3. Click “Install Now”
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release.