Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Responsive Slider

Mô tả

Easy Responsive Slider is a WordPress plugin to add Slider anywhere in your website using simple shortcode. Easy Responsive Slider is also responsible for your any screen size. Just use This Sortcode to display your slider anywhere in your website [ers_slider][ers_slides]Your Image Link Here[/ers_slides][ers_slides]Your Image Link Here[/ers_slides][ers_slides]Your Image Link Here[/ers_slides][/ers_slider]
You can add image link from media section. Don’t use space within shortcode.

Ảnh màn hình

 • Adding shortcode in a post
 • Preview of the slider

Cài đặt

Through Dashboard

 1. Log in to your WordPress admin panel and go to Plugins -> Add New
  .2. Type easy responsive slider in the search box and click on search button.
 2. Find easy responsive slider plugin.
 3. Then click on Install and activate the plugin.
 4. Now use this shortcode to display slider [ers_slider][ers_slides]Your Image Link Here[/ers_slides][ers_slides]Your Image Link Here[/ers_slides][ers_slides]Your Image Link Here[/ers_slides][/ers_slider] .6. Check out your slider.

Installing Via FTP

 1. Download the plugin to your hardisk.
 2. Unzip.
 3. Upload the “easy responsive slider” folder into your plugins directory.
 4. Log in to your WordPress admin panel and click the Plugins menu.
 5. Then activate the plugin.
 6. Use shortcode and check
  slider.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Responsive Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First Release