Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Repeatable Input Fields

Mô tả

With Easy Repeatable Input Field you can create simple lists. It’s really handy when you don’t want to create a list in the main post editor or/and the number of items in your list is unknown.

Cài đặt

To install Easy Repeatable Input Fields:

  1. Upload the ‘easy-repeatable-input-fields’ folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. In the add/edit post/page create your list.
  4. Add the shortcode [erif] in the main post editor.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Repeatable Input Fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

Maintenance Release

1.1

Maintenance Release

1.0

  • First release