Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Order View

Mô tả

A beautiful way to manage your Woocommerce orders.

Easy Order View creates a clean and useful way to manage your orders.

¡Now in Free Beta Version with unlimited orders!

Pro Version coming soon with more features & functionalities

Ảnh màn hình

  • Manage your woocommerce orders like a pro
  • Manage the status of the order

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Order View” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp