Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Options Add-To-Cart Button Text per product for WooCommerce

Mô tả

Allows you to change the text on a WooCommerce products Add To Cart button to BUY NOW. This can be selected on a per product basis.

Ảnh màn hình

  • Settings page

Hỏi đáp

Where are the settings for this plugin?

  • This option is enabled/disabled from each Edit Product page individually.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Options Add-To-Cart Button Text per product for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Easy Options Add-To-Cart Button Text per product for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Easy Options Add-To-Cart Button Text per product for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First stable release