Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Noindex And Nofollow

Mô tả

Easily add Noindex and Nofollow to post, page, search and category page.

See my article Easy Noindex and Nofollow WordPress Plugin for details.

Full list of features:

  • Add nofollow and noindex in post, page, search and category page.

Other interesting stuff:

Ảnh màn hình

  • nofollow and noindex options.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload easy-noindex-and-nofollow folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Done!

Hỏi đáp

Any question contact me at [IvanKristianto.com](http://www.ivankristianto.com/about/)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Noindex And Nofollow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Add a nice Setting page
  • Add nofollow and noindex for search and category

1.1

Fix bugs for page. Now it will show meta tag in pages.

1.0

  • First release of the plugin.