Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Leads Free

Mô tả

Easy Leads Free – collect leads and contacts from your website to the database. Send mails to your leads from the admin panel after.

All the leads, collected from the form, will be stored inside your database. You can manage Leads and send mails to them with your own texts.

Ảnh màn hình

  • Plugin management view
  • Form example

Cài đặt

Use [easyleadsform] shortcode on the pages or in the template files after the installation to display the form. If you need to update the styles of the form – you can use the #easy_leads_form CSS selector for it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Leads Free” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp