Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Kickstarter Widget

Mô tả

To use the widget just drag it to a sidebar and fill in the url of the Kickstarter project you wish to support. Please note this isn’t an official Kickstarter plugin, and I’m not affiliated with Kickstarter in any way.

Cài đặt

Upload the Easy Kickstarter Widget plugin to your blog, activate it and drag the widget to your sidebar.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Kickstarter Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version