Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Insta Feeds

Mô tả

Easy Insta plugin is simple to install and use , nothing to worry just enter your user name and display your instagram images by using different shortcodes.

Ảnh màn hình

  • Zero Configuration - Enter your instagram Username and save changes
  • Grid View - use [easyinsta_gridview col=3]
  • Sliders - use [easyinsta_carousel col=1 arrow=true fullwidth=true] for sliders
  • Carousel - [easyinsta_carousel col=5 arrow=true ] for carousel

Cài đặt

  1. Upload after extracting easy-insta.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place ‘[easyinsta_gridview col=3]’ shortcode for grid view on any page use col for number of columns.
  4. Place ‘[easyinsta_carousel col=5 arrow=true fullwidth=true]’ shortcode for carousel col for number of items arrow true/false if need to display arrow on front for carousel, full width true/false

Hỏi đáp

Why Use Easy Intagram Plugin?

User friendly zero configuration.Just Enter user name and enjoy plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Insta Feeds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp