Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy GA Google Analytics

Mô tả

WordPress plugin that enables google analytics on all pages.

Copy&Paste your Google Analytics code snippet and enables google analytics on all pages.

Major featuresinclude:

  • Google analytics on all pages.
  • Disabled analytics if the user is an Administrator.

Cài đặt

Upload Easy GA Google Analytics plugin to your wordpress and Activate it.

You’re done!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy GA Google Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Release Date – June 1, 2016

  • very first version of plugin

1.1.0

Release Date – November 14, 2016

  • Add internationalization English and Spanish languages.

  • Solve some issues.