Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Fontawesome

Mô tả

Add FontAwesome css icons to your site.

Cài đặt

Either upload a .zip file, or install through the WordPress.org repository.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Fontawesome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp