Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Gutenberg

Mô tả

This plugin disabled gutenberg editor on your website with any WordPress theme. No additional settings required.

Cài đặt

  1. Upload disable_gutenberg_editor plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Gutenberg” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp