Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Digital Downloads – Lock Downloads to IP

Mô tả

This is a simple extension for Easy Digital Downloads to restrict file download access to the IP address originally used to purchase the files.

The primary purpose of this extension is to prevent users from sharing file download links.

Cài đặt

  1. Place the ‘edd-lock-downloads-to-ip’ folder in your ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate Easy Digital Downloads – Lock Downloads to IP.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Digital Downloads – Lock Downloads to IP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Dev: Compatibility with EDD 3.0.
  • Tweak: Update plugin author name to Sandhills Development, LLC.

1.0

  • Initial release.