Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Digital Downloads – htaccess Editor

Mô tả

A simple extension for Easy Digital Downloads which adds an htaccess file editor to the tools page.

Follow this plugin on GitHub

Cài đặt

  1. Unzip the downloaded ‘edd-htaccess-editor.zip’ file
  2. Upload the ‘edd-htaccess-editor’ folder to ‘/wp-content/plugins’ directory of your WordPress installation
  3. Activate the plugin via the WordPress Plugins page

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Digital Downloads – htaccess Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.1

  • FIX: XSS vulnerability in query args

Version 1.0.0

  • Initial release