Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Custom Theme Options

Mô tả

Features

  • User can upload and manage logo, favicon icon, admin login screen logo from admin panel only, the social media links, google analytics code, typography for theme as well as can add custom css code from admin panel.

Main Features:
– Logo
– Favicon Icon
– Admin Panel Logo
– Google Analytics Code
– Typography for custom theme
– Custom CSS Code
– Many More..

Ảnh màn hình

  • screenshot-1
  • screenshot-2
  • screenshot-3
  • screenshot-4

Cài đặt

  1. Via WordPress Admin > Plugins > Add New, Upload the easy-custom-theme-options.zip file
  2. Alternately, via FTP, upload Custom Theme Options directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the ‘Easy Custom Theme Options’ plugin after uploading or through WordPress Admin > Plugins

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Custom Theme Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp