Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Color Manager

Mô tả

“Easy Color Manager” can manage site division’s color, shadow, radius, by automaticaly creating CSS.

Plugin’s Official Site

Easy Color Manager (http://wptry.jp/2011/09/01/wp-color-manager/)

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload the entire easy-color-manager folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to Appearance > color manager, and setting color.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Color Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp