Easy Coin Table

Mô tả

  • Plugin using Coin market cap API https://coinmarketcap.com/api/
  • https://coinmarketcap.com/api/terms/

  • Plugin using Information single curency in https://tygiacoin.com

  • https://tygiacoin.com/tien-ao/BTC/bitcoin/
  • https://tygiacoin.com/tin-tong-hop/plugin-bang-gia-tien-ao-wordpress-1030.html

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Upload ‘plugin’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload ‘plugin’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Coin Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

https://tygiacoin.com/tin-tong-hop/plugin-bang-gia-tien-ao-wordpress-1030.html