Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Coin Table

Mô tả

  • Plugin using Coin market cap API https://coinmarketcap.com/api/
  • https://coinmarketcap.com/api/terms/

  • Plugin using Information single curency in https://tygiacoin.com

  • https://tygiacoin.com/tien-ao/BTC/bitcoin/
  • https://tygiacoin.com/tin-tong-hop/plugin-bang-gia-tien-ao-wordpress-1030.html

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Upload ‘plugin’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Coin Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

https://tygiacoin.com/tin-tong-hop/plugin-bang-gia-tien-ao-wordpress-1030.html