Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bulk Clean

Mô tả

Bulk clean allow you to delete unwanted posts, pages, custom post etc with a single click.

IMPORTANT

NOTE: Plugin does not move deleted post into the trash. Deleted posts will not recover!

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install the Bulk Clean plugin either via the WordPress plugin directory, or by uploading the files to your server at wp-content/plugins.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bulk Clean” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.