Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Call Now by ThikShare

Mô tả

Show attractive call button on website with ring ring animation

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload easy-callnow.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Setting -> Easy Call Now and put your number to begin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload easy-callnow.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Setting -> Easy Call Now and put your number to begin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Call Now by ThikShare” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • first version – minimal version

1.1

  • add color field, position options

1.2

  • Fix icon phone display