Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Buy Button

Mô tả

This plugin adds a “Buy on WhatsApp” button to WooCommerce products, allowing customers to purchase products directly on WhatsApp.

Ảnh màn hình

  • The plugin's settings page.
  • An example of the "Buy on WhatsApp" button on a product page.
  • An example of the message that is sent to the WhatsApp phone number when a customer clicks the "Buy on WhatsApp" button.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/woocommerce-whatsapp-button directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Go to the plugin’s settings page (Settings > Easy WhatsApp Buy Button) and enter your WhatsApp phone number
  4. The “Buy on WhatsApp” button will automatically be added to your WooCommerce products

Hỏi đáp

How do I change the WhatsApp phone number that the messages are sent to?

You can change the WhatsApp phone number by going to the plugin’s settings page (Settings > Easy WhatsApp Buy Button) and entering a new phone number.

Can I customize the text of the “Buy on WhatsApp” button?

Yes, you can customize the text of the “Buy on WhatsApp” button by going to the plugin’s settings page (Settings > WhatsApp Buy Button) and entering the desired text in the “Button Text” field.

Can I use this plugin with other e-commerce plugins besides WooCommerce?

No, this plugin is designed specifically for use with WooCommerce. It may not work with other e-commerce plugins.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Buy Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release