Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Back to Top

Mô tả

A simple wordpress back to top scroll plugin. It’s built by css3 and simple jquery script.

Demo

Go to Plugin Demo Site

Manual

  1. Download and extract the plugin.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Configuration

Configure plugin options by clicking ‘Settings’ or through the ‘Settings > Easy Back to Top Settings’ menu in WordPress.

Ảnh màn hình

  • Easy Back to Top admin options

Hỏi đáp

Do you have any question regarding the plugin usage? You can ask me questions in My Support Forum

How to install and activate the plugin?

Installing and activating the Easy Back to Top plugin is as easy as other plugins in the plugins repository. See Installation section.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Back to Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version of plugin