Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Analytics Tracking

Mô tả

Easy Analytics Tracking is a free tool to help you to insert the analytics traking code in your website with just one click to start monitoring your web site traffic.

How to Install

Download the Easy Analytics Tracking plugin
Click on Activate Plugin
Navigate to Easy Analytics Tracking menu

How to Use

Insert your Google Analytic Tracking Code or Facebook Pixel in each text editor and click save.

Ảnh màn hình

  • Insert your tracking codes in the text editor

Cài đặt

Download the Easy Analytics Tracking plugin
Click on Activate Plugin
Navigate to Easy Analytics Tracking menu

Hỏi đáp

How Do I Use It?

Insert your Google Analytic Tracking Code or Facebook Pixel in each text editor and click save.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Analytics Tracking” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Easy Analytics Tracking” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Easy Analytics Tracking” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

First version of the plugin, enjoy it