Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

easy ads manager

Mô tả

easy ads is a free advertisement plugin to manage , add and remove ads easily way to wordpress.

easy to use by the developer .. to easy to use by the user

watch this video —

go to plugin website —

http://mohamedshokry.com/easy-ads-manager/

Ảnh màn hình

 • awesome design.
 • eady manage.
 • basic ads.
 • multi ads.
 • rotating ads.
 • full control.

Cài đặt

 1. Upload easy-ads-manager.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  OR search for “easy ads manager” in wordpress plugins .
 2. extract it .
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress .
 4. see documentaion in the menu .

Hỏi đáp

soon..

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“easy ads manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“easy ads manager” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “easy ads manager” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

 • v1.0.0 release
 • v1.0.1
 • Add Random Display For Ads
 • Fix Centering Adverts
 • Add Adverts Click Counter
 • Fix Display only 10 Ads Ber Section