Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Alex Easiest Contact Form

Mô tả

This plugin allows you to add a contact form from any page in your website and has an option to use recaptcha anti-spam, just a note, this plugin does not modify your wordpress install, no options or tables are created.
See http://anthony.strangebutfunny.net/my-plugins/easiest-newsletter/ for help

Ảnh màn hình

  • Here's a screenshot of it in action

Cài đặt

  1. Upload the directory “easiest-contact-form”to the/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Paste “[alex-contact-form]” anywhere in your wordpress posts or pages and a contact form will appear.
  4. Go to Contact Form in the dashboard sidebar for help.

Hỏi đáp

Is this plugin compatible with WordPress Multi Site?

Yes!, this plugin is absolutely compatible with WordPress Multi Site, It allows every site to have an easy contact form.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Alex Easiest Contact Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

9.0

  • Security risk fixed