Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easiest Coming Soon Page

Mô tả

Easiest Coming Soon Page Plugin is displays a page for your wordpress front end visitors, while displaying the usual website for admin.

Easy, fast and totally open

 • You select a WordPress Page in plugin settings
 • That’s all !

Benefits, Features and Options:

 • You create your own coming soon wordpress page yourself
 • Translation Ready, i18n Support
 • Use Transient API
 • Option to delete cache

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.jpg

Cài đặt

 1. Install Easiest Coming Soon Page either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to the Easiest Coming Soon Page settings and set your options.

Hỏi đáp

No questions yet.

Installation Instructions
 1. Install Easiest Coming Soon Page either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to the Easiest Coming Soon Page settings and set your options.

Đánh giá

19 Tháng Mười Hai, 2016
So simple and easy to set up! I would recommend it to anyone.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easiest Coming Soon Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

Fixes Authors

1.0.1

Adds assets images
Adds contributors

1.0.0

Initial release