Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EAS Sitemap Generator

Mô tả

Generate XML sitemap only Just Active Plugin. With this sitemap you can approve google webmaster tools and also read all search engine. You have choice to select post, page and custom posttype.

After Active plugin Go To admin Menu => EAS Sitemap Generator

Click “Click to Generate XML Sitemap” Link to sitemap create.

  1. Upload EAS Sitemap Generator to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

After Active plugin Go To admin Menu => EAS Sitemap Generator

Click “Click to Generate XML Sitemap” Link to Create sitemap.

Ảnh màn hình

  • Settings in Admin.

Đánh giá

19 Tháng Mười Hai, 2022
I searched and finally found a flat xml sitemap generator. And if the author updates the plugin, it will be awesome!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“EAS Sitemap Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp