Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dynamic Step Pricing

Mô tả

Use dynamic variable products with step pricing for woocommerce.

Cài đặt

 1. Go to your admin area and select Plugins Add New from the menu.
 2. Search for “Dynamic Step Pricing”.
 3. Click install.
 4. Click activate.
 5. Goto to WooCommerce Product Configuration

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Go to your admin area and select Plugins Add New from the menu.
 2. Search for “Dynamic Step Pricing”.
 3. Click install.
 4. Click activate.
 5. Goto to WooCommerce Product Configuration

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dynamic Step Pricing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 0.0.1

 • Initial release.