Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dynamic Sidebar Menu

Mô tả

Grabs custom menu name from page/post to display a custom sidebar menu. Originally designed for wordpress themes created with artisteer , but can be safely used with other themes as well.

Ảnh màn hình

  • shows sidebar widget created by plugin

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload all files contained in best-related-post.zip file to the /wp-content/plugins/dynamic-sidebar-menu/ directory of your web server.
  2. Add widget to sidebar

Hỏi đáp

what is default behaviour of plugin when custom field is not present

It shows the default menu selected in the widget as fall back menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dynamic Sidebar Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • released the plugin

0.0.2

  • Minor Revision: Adjusted plugin tags and readme file.