Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dynamic Pricing

Mô tả

  • Depending on the cost of the basket, coupons will be used for a certain amount.
  • Discount for a couple of products with a certain quantity of each product.

Main Features:
* Create conditions for discounts.
* Dynamically apply discounts on the price of the basket.
* Make a discount for a couple of products with a certain amount of each product.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload woocommerce-dynamic-pricing folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dynamic Pricing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1.1
* Enhancement – Compatibility version: WordPress 5.7 and WooCommerce 5.1

1.0.1
* Аdded the ability to create conditions for discounts.
* Added the ability to dynamically apply discounts on the price of the basket.
* Added the ability to make a discount for a couple of products with a certain amount of each product.