Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dynamic Latest Post in Nav Menu

Mô tả

Add the link to dynamic latest post page, and the Archive page to Nav Menu.

Latest

The ‘Latest’ nav menu create the link to latest post page of Custom Post Type.
( orderby ‘menu_order’, ‘post_date’ )

When the new post is added, the link of ‘Latest’ is updated dynamically.

Archive

The ‘Archive’ nav menu create the link to the Archive page of Custom Post Type.

This Plugin published on GitHub.

Ảnh màn hình

  • Add 'Latest' menu tp nav menu.
  • Add 'Archive' menu to nav menu.

Cài đặt

  1. Upload ‘dynamic-latest-post-in-nav-menu’ folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Navigate to the ‘Menus’ menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dynamic Latest Post in Nav Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

  • Support ‘wp_get_nav_menu_items’.
  • Add Japanese translation.

1.1.0

  • Support for Multisite( ‘switch_to_blog’ ).
  • ‘Latest’ nav menu orderby ‘menu_order’, ‘post_date’.

1.0.0

  • Initial Release