Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dynamic Home Length

Mô tả

This plugin adjusts the number of posts per page of the front page based on the total number of texts in all recent posts so that its height would automatically be in proportional with the height of your widget column.

Cài đặt

  1. Upload the ‘dynamic-home-length’ folder along with its content to the ‘plugins’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings>Dynamic-Home-Length and specify to length of home contents in number of characters (default is 1000).
  4. Check the length of the home page content to see if you are satisfied. If not, go back to step 3 and adjust the settings until satisfied.

Hỏi đáp

Not Yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dynamic Home Length” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0

  • Initial Release *

1.2

  • Add default value *