dx-watermark

Mô tả

This plugin has been closed as of 19 Tháng Một, 2024 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Works fine and no server load on CentOS, is good for performace, updates for ever please. Thank,s for your job daxiawp
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DX-Watermark” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp