Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DWL Preloader

Mô tả

DWL Preloader will create a preloading screen for your website before all your images (including the images in CSS) are fully loaded.

It will show three running round colorful circle that looks awesome.

Specification:
Light weight only 3kb.
Easy to install
No shortcode required.

Demo link: http://theforu.byethost7.com/

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload dwl preloader to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Now refresh browser and enjoy.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DWL Preloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp