Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DW Question Answer – Embed Question

Mô tả

DWQA Embed Question is a free, simple and small WordPress Plugin (add-on) for the DW Question & Answer plugin. It allows
users to share any great question on Social media channels such as Faceboook, Google Plus, Twitter, Linkedin, Tumblr.
You can also embed any interesting question from DW Question & Answer site into your blog post, page content and even the Text widget.

Feature
* Share a question on the Social Media sites.
* Embed a question from DW Question & Answer site into your blog post, page.
* Share your question post through embed code

Ảnh màn hình

  • Embed Question inside Blog's Posts
  • Embed Question inside Question/Answer content
  • Get Embed Code
  • Embed question text widget

Cài đặt

  1. Upload dwqa-embed-question to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Paste your question link inside your blog’s post.

Đánh giá

20 Tháng Năm, 2020
I just tried it with the DW Questions and Answers plugin, it wouldn't work, continuous spinning wheel. Then I removed this plugin, used a simple iFrame plugin which had shortcodes and Bob's your Uncle, the new plugin worked! Just remove this plugin from the directory please, waste of my time!!
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DW Question Answer – Embed Question” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Fix: Compatible with DW Question & Answer 1.4+

1.0.1

  • Fix: Compatible with DW Question & Answer 1.3.8

1.0.0

  • Initial Release