Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Duplicate Posts & Page

Mô tả

Duplicate post and page plugin can easily create a clone of your post , page or custom post types in just one click ahead. You can duplicate pages, posts and custom post by single click and it will be saved as draft.

Cài đặt

Installation is very easy. You can easily install it from WordPress repository.

Hỏi đáp

How do I install this plugin?
You can install as others regular wordpress plugin. No different way. Please see on installation tab.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Duplicate Posts & Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release