Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Duplicate Post

Mô tả

This plugin allows users to duplicate posts of any type, or copy them to new publish for further editing.
It allows to duplicate multiple post at once

How it works:

  1. You can add Replceform text and Replce to text in duplicate post and replace text plugin

  2. You can click on duplicate link which is showing on post list.

Cài đặt

Use WordPress’ Add New Plugin feature, searching “Duplicate Post”, or download the archive and:

  1. Unzip the archive on your computer
  2. Upload duplicate-post-by-replace-text directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to Settings -> Duplicate Post and customize behaviour as needed

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Duplicate Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp