Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dual Column

Mô tả

This plugin arranges entry body right and left by dividing the text into two just like newspaper.
*This plugin ‘only’ splits text between paragraph and paragraph.

Ảnh màn hình

  • Main View

Cài đặt

  1. Place files in your /wp-content/plugins/ directory
    and activate through the administration panel.

  2. Open dualcolumn_sample.css file and copy everything onto your stylesheet.

  3. At your entry:
    <dualcolumn>more than twio or three paragraph is better </dualcolumn>

More detail here http://www.vjcatkick.com/?page_id=7381

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dual Column” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp