Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DSubscribers

Mô tả

DSubscribers is a simple subscribers system that collects E-mails from your website.

Chức năng

 • [dsubscribers] Adds Subscribe form in your Pages and Posts.
 • [dsubscribers action=”unsubscribe”] Adds Unsubscribe form.
 • DSubscribers Widget
 • Send success E-mail to the subscriber
 • Edit or Delete subscribers
 • Search subscribers
 • Export subscribers as .csv

Đóng góp

This plugin uses WordPress Plugin Template as boilerplate
https://github.com/hlashbrooke/WordPress-Plugin-Template

This plugin uses jQuery Validation Plugin
http://jqueryvalidation.org/

Ảnh màn hình

 • Subscribe form
 • Unsubscribe form
 • DSubscribers admin page
 • DSubscribers settings
 • DSubscribers widget

Cài đặt

 1. Upload the folder dsubscribers to the directory /wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin via the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the folder dsubscribers to the directory /wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin via the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DSubscribers” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.1

 • Fix SQL injection in dsubscribers get parameter, thanks to @lenonleite

1.2

 • Security improvements

1.1

 • DSubscribers Widget