Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dropwp Disable Products

Mô tả

Once activated, this plugin will override all product status changes and set them to DRAFT. This way you could have a bulk importer and only publish your products once you have already revised and updated them.

To override this status change, simply add a custom_meta to the product with name ‘dropwp_disableproducts_skip’ and value ‘1’.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dropwp Disable Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version