Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Draggable Post Order

Mô tả

Features

  • makes post types orderable in the admin screen via drag’n’drop with jquery-ui-sortable

How to use

Add this to your functions.php

add_post_type_support('your-custom-post-type', \Draggable_Post_Order\Draggable_Post_Order::$post_type_feature);

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Draggable Post Order” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp