Drafts

Mô tả

Quickly and easily view all your recent draft posts.

Availiable filters

drafts_widget_icon - The dashicon to use for the dashboard widget.
drafts_widget_title - The title to use for the dashboard widget.
drafts_post_types_to_show - An arry of post types to show in the widget. Defaults to all post types.
drafts_widget_query_args - An array of arguments to pass to the WP_Query.
drafts_show_in_widget - Will pass ID of each post, returning `false` will not add it to the dashboard widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Drafts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Drafts” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Drafts” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Added more filters

1.0.0

  • Initial release